ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

Урматтуу Кок Сай айылынын тургундары, Сиздердин айылыңыздарда 5 фокус топ өткөрүлдү. Бул жерде киреше алуу багытындагы күтүүлөр Сиздердин талкууңуздарга коюлат. Тизмедеги көйгөйлөр боюнча пикирлериңизди жазуу, же аудио, же видео кайрылуу түрүндө билдирүүңүздөрдү суранабыз!

Points

Джуманалиева.Ч.К.

Джуманалиева.Ч.К.

5

Суттун баасы жогоруласа

Суттун баасы жорулатуу

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Сут багытындагы уйларды кобойтууну колдойм

Сүттүн баасы кымбаттасын

Рахманкулова Бермнт

Бахтиярова Жанара

Эт багытындагы малдарды асылдандыруу

Сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды

Суттун баасын жогорулашын колдойм

Жер жемиш кургатуучу цех керек

Кара орукту кургатуучу Апарат сатып алууну колдойм

Суттун баасын которууну колдойм

Суттун баасы жогорулашын каалайбыз

Сут багытындагы уйлардын кобойушун колдойм

Сут багытындагы уйларды багууну колдойм

Мен эт багытындагы малдардынбрлуусун колдойм

Мен эт багытындагы асыл тукум мал чарбасы көбөйүүсүн колдойм

Сүттүн баасы жогоруласа

Сүттүн баасы жогоруласа

Этти экспорттош керек

Сүт багытындагы уйларды багып

Суттун басын жогорулатуу маселесин колдойм

Сүт багытындагы уйларды багып

Сүт багытындагы уйларды алуу

Сүт багытындагы уйларды багуу

Суттун баасы кымбаттаса

Жугору тигуу Жана Уруктары менен жабдууну колдойм

Суттун баасы жогорулсун

Таштанды маселесин колдойум

суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогоруласа

Сут баасын которууну колдойм жана сунуш кылам

Сүттүн баасы жогоруласын

Сут багытында уйларды кобойту

Эт багытын экспортко чыгарыш керек...

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогоруласын

Сүттүн баасын жогорулашын каалайм

Суттун баасы кымбаттасын

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы кымбаттасын

Сүттүн акчасы кымбаттасын

Сүттүн баасы кымбаттасын

Суттун баасы жогорулаганын

Мен суттун баасын которуу маселесин чечууну колдойм

Сут багытындагы уйлар болсо

Сут багытындагы уйлар кобойсо

Суттун баасы жогорулатуу

Суттун баасы жогоруласа

Жер жемиш кургатуучу аппаратты сунуштайм.

Жержемиш кургатуучу аппарат сунуштайм

Сут маселесин колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогоруласын

Сапатту дан осумдуктору менен камсыздоо

Суттун баксы жогоруласын

Жол маселесин колдойм

Суттун баасы жогорулашын колдойм

Эттин сапатын жогорулатуу

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Таштанды маселесин колдойм

Таштанды маселесин колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Бахтиярова Жанара

Суттун баасы жогоруласын

Сапаттуу дан осумдуктору менен камсыздоо

Суттун баасынын жогорулашын каалайм.

Суттун баасы жогоруласын!

Мал союлуучу жайдын ачылышын колдойм

Газ киргизуу керек

Эт багытындагы малды асылдандыруу

Эт багытындагы малды асылдандыруу

Сүт багытындагы уйларды көбөйтүү керек

Сут багытындагы уйларды алуу

Суттун баасын жогорулашын каалайи

Сут баасын которую маселесин чечууну колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Суттун бассы которулушун колдойм

Сутту кайра иштетууго цех

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Сүттүн баасы жогуруласын

Мусордук полигон куруулушун каалайм

Орукту кургатуучу апарат сатып алууну каалайм

Эт иштетүүчү цех керек

Жугорунун уруктары менен жабдуу керектигин каалайм

Суттун кымбаттоосун колдойм

Эт сактоочу жай лабораториями менее болушун каалайм

Эт сактоочу жай, лабароториясы менее болушун каалайм

Сут багытындагы уйларды кобойту

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Суттун кымбатташын колдойм

Суттун кымбатташын колдойм

Сут багытындагы уйлардын кобойушун колдойм

Суттун кымбатташын колдойм

Эт иштетуучу цех ачылышын каалайм

Сүт багытындагы уйларды багуу

Сүт багытындагы уйларды колдойм

Саратова дан осумдукторун экспорттоо

Жеп жемиш кургатуучу цех

Сут коп берген малдарды көбөйтүү маселесин колдойм Сут коп бере турган малдарды көбөйттү маселесин колдойм

сут багытындагы уйларды колдойм

Сут багытындагы уйларды кобойтуу.Суттун баасын которууну колдойм.

суттун кымбатташын колдойм

Мен суттун баасын которулушун колдоймун

Сутту кайра иштетуу багытын жандандырса жакшы болмок.

Сутун баасын жогорулашын каалайм

Эт багытындагы малды кобойтуу жана аны кайра иштетуу суттун баасы которулсо аны кайра иштетуу тармага жанданса жакшы болмок

Суттун баасы жогоруласын.

Балды экспортто

Сут багытындагы уйларды кобойтууну колдойм

Бал экспорттоосун колдойм

Суттун кымбатташын колдойм

Эт багытындагы малды асылдандыруу багытын колдойм

Суттун кымбатташынтколдойм

Сут багытындагы уйлардын кобойушун колдойм

Эттин сапатынын жогорулашын каалайм

Суттун баасы жогорулоосу

Суттун баасы жогору болушун колдойм

Этти экспорттош керек

Сүттүү уйларды көбөйтүү керек

Суттун баасы жогору болсо.

Жер-жемиш кургатуучу аппарат керек

Сут багытындагы уйларды сатып алууну каалайм

Таштанды маселеси чечилстн

Суттун баасын которууну колдойм

Жемиштерди кургатуучу апарат сатып алууну колдойм

Сапаттуу дан осумдуктору менен камсыздоо зарыл...

Сут кайра ишточу цех

Жер участогун чечилиши

Жайт маселеси

Сутбагытындагы Уйларды алуу

Суттун кымбатташын колдойм

Сүт багытындагы уйлардын кобойушун калайм

Суутун Баасын котору маселесин колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогорулашын колдойм.

Эт иштетуучу цех

Суттун баасы жогоруласа жакшы болмок

Эт багытындагы малдардын болуусун каалайм

Жугорунун жаны уруктары болсо

Суттун баасын жогорулашын

Эттин сапатын жогорулатуу жагын колдойм

Суттун баасын которулгонун колдойм

Жумуш орундарын түзүүгө добуш берем

Сут кымбаттаса

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Эт багытындагы малдар болсо

Сүт багытындагы уйларды алып келүүнү колдойм

Суттун баасы жогоруласа

Сутту уйлар болушун колдойм

Суттун баасын жогорулашын колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Мал союлуучу жай

Сут багытындагы уйларды кобойту

Сутту кайра иштетуучу цех

Сүт багытындагы уйларды сатып алууну колдойм

Сапаттуу дан осумдуктору

Сут багытындагы уйларды кобойтууну колдойм

Эт, сут , айыл чарбасында ондурулгон баардык товарлардын баасы кымбаттаса

Эт багытындагы малдардын болуусун колдойм

Сутту уйлар коп болсо

Сут, эт багытындагы малдардын санын кобойтуу.

Суттун баасы жогоруласа

Сут баасы жогоруласын

Сут багыты бизге жакшы болот жана мал чарбасынын кобойуусун колдойм

Сүттүн баасы жогорулашын каалайм

Суттун баасы жогорулашын колдойм

Сутту иштетуучу цех

Жер жемиш кургатуучу цех

Жер жемиш маселеси

Эт иштетүүчү цех керек

Сут багытындагы малдардын кобойуусу

Сүт багытындагы уйларды көбөйтүү.

Этти иштетуучу цех

Суттун баасын жогорулашын колдойм

Суттун баасы жогоруласын

Суттун акысы которулусун каалайм

Суттун баасы жогоруласын

Эт багытын экспорттоо керек

Эт багытындагы уйларды сатып алууну колдойм

Суттун басы жогоруласын

Сут багытын колдойм

Сут багытын колдойм

Суттун басы жогоруласын

Сут багытындагы уйлар

Сут багыты

суттун баасы жогоруласын

Мен суттун баасын которуу маселесин чечууну колдойм

Сүттүн баасы жогоруласын

Эт багытындагы малды асылдандыру маселесин колдойм

Суттун баасын которую маселесин колдойм

Сут багытындагы малдарды колдойм

Суттун баасы кымбаттаса

Эт багытындагы малдар кобойсо

Мен айылга газдын келишин колдойм

Суттун басы жогоруласын

Суттун баасы жогоруласын

сут багыттында уйлардын кобойушун каалаймын

Сут иштетуучу цех

Суттун баасы жогоруласын

Таштанды маселеси чечилсин

Ооруканага жабдуу керек

Суттун баасы жогоруу болуусун каалайм

Суттун басы жогоруласын

Суттун жогорулашын каалайм

Сут багытындагы уйларды алып келууну колдойм

Таштанды маселесин чечилишин колдойм

Аары багууну уйронуу

Больницага жабдуу керек

Сүттүн баасы жогоруласын

Сутту кайра иштетуу цех ачылышын колдойм

Жугорунун уруктарын алып келууну колдойм

Эт иштетуучу цех керек

Суттун баасы жогоруласа

Таштанды маселесин колдойм

Эт багытындагы малдарды кобойтуу

Сүттүн баасы жогорула

Сут багытын колдойм

Эт багытын колдош керек

Сутту кайра иштетуу цех

Эт багытындагы малды асылдандыруу

Суттун баасын жогорулашын

Сут багытындагы уйларды кобойтуу

Сүттүн баасы жогоруласын

Сут багытындагы уйларды көбөйтүү

Ооруканага аппарат УЗИ

Эт багытындагы малды асылдандыруу

Жугорунун уругун алууну каалайм

Суттун баасы жогоруласын

Суттун баасы жогуруласа

Газ курулушун каалайм

Сүт багытындагы уйлардын көбөйүшү

Нурдоолот уулу Элдияр

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information