ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Талас айылын тургундары,Сиздердин айылыңыздарда 5 фокус топ өткөрүлдү. Алардын жыйынтыгында, социалдык инфраструктуралык багытта көйгөйлөр аныкталып, Сиздердин талкууңуздарга коюлат. Тизмедеги көйгөйлөр боюнча пикирлериңизди жазуу, же аудио, же видео кайрылуу түрүндө билдирүүңүздөрдү суранабыз!

Points

Анарбек

Момбеков Мирбек

Бала бала бакчанын жылытуу систеиасын ондоо

Бала бакчанын терезисин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча Терезе

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчаны оңдоп түзөө

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо балдарга шарт тузуп беруу керек бугунку жашатр эртенки келечек

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Аида есеналиева

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча айнек терезе

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Садик жылуу болсун

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын оңдоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Айнекти адмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Жанадил

Дильназ

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштуру

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин ал маштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча айнегин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштырук

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Айнек терезе алмаштыруу

Айнектерин алмаштыруу керекго

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу.

Бала бакчанын терезесин алмашсын

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу.

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Акылбек кызы ягулзина

Балабакчага кап ремонт

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын айнек терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын жылуулук системасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Акылбек кызы гулзина

Бала бакчанын терезисин алмаштыруу

Озокеев Женишбек

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Суттун баасы жогору болушун калайм

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

терезени алмаштыруу

Бала бакча терезесин алмаштыруу

Балабакча терезесин алмаштыруу

Садиктин терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштырцу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала юакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруусун оюн аянтчасын ондолуусун каалайм

Бала бакчанын жылуулук системамын ондоо

Бала бакча Терезе эшик

Терезесин алмаштыруу

Замена окна детского садика

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Айгул бала бакчанын ойно аянтчасы оңдоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштруу

Наристе бала - бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштруу

Бала бакчанын жылытуу системасын оңдоо

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу

Садиктин терезесин алмаштырук

Бала бакчаныг тересесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Балабакча терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруну суранабыз

Бала бакчанын терезесин алмаштыру

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

БАОА БАКЧАНЫН ТЕРЕЗЕСИН АЛМАШТЫРУУ

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балдар бакчасынын терезесин ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

БАЛА БАКЧАНЫН ТЕРЕЗЕСИН АЛМАШТЫРУУ

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балдар бакчасынын терезесин ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балдар бакчасынын терезесин жанылатуу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезсин алмаштыруу

Ба́ла бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балдар бакчасынын терезесин ондоо

Балабакча кап

Бала бакча терезин алмаштыруу

Терезелерди алмаштыруу керек

Садиктин терезелерин алмаштырышкерек.

Бала бакча терезесин алмаштыруу

Балабакча терезесин алмаштыруу

Балабакча терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин которуп берсенер.

Бала бакча терезесин алмаштыруу

БАЛА БАКЧАНЫН ТЕРЕЗЕСИН АЛМАШТЫРУУ

Бала бакча айнек,терезе алмаштыруу

Бала бакчаны чонойтуш керек

Бала бакчанын терезесин ондоо

Балабакчанын терезесин алмаштыру

Бала бакча Терезе эшик

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу.

Бала бакчанан терезесин алмашьыруу

Бала бакчанын терезестн алмаштыруу

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Бала бакчанын тереэесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчынын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу.ж.а ичин жылуулатуу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын айнек терезеси

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бал бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча терезин алмаштыпруу

бала бакчанын жылытуу систеиасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын жылытуу систеиасын ондоо

Бала бакчанын ешик айнектерин ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын айнегин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Алымкулов Азрет

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Мунара

Балдар бакчага терезе алмаштруу

балабакчага терезе алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балабакчага терезе алмаштырув

Балабакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу

Момбекова Орунбуу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала-бакчанын терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын жылуулук системасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Терезесин алмаштыру бала бакчанын

Бала бакчанын айнегин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесине

Бала бакчанын терезесин алмаштыру

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балабакчанын терезесин алмаштыруу

Балабакчанын терезесин алмаштыруу

Терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыру

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчасынын терезесин алмаштыруу

Бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакычандын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакычандын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Терезе алмаштыруу

аянтча куруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштуруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчасынын терезелерин алмаштыруу

Бала бакчасынын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын айнек терезесин алмаштыру

Балабакчанын айнек терезесин алмаштыру

Балабакчанын терезесин алмаштыру

Пластиковые окна

Пластиковые окна

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала баканын трезесин амаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесиналмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Балакакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бабакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Терезе ал аштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

БАЛА БАКЧАНЫН ТЕРЕЗЕСИН АЛМАШТЫРУУ

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакча терезе алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын тпрезесин алмаштвруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин ондоо

Бала бакчанын терезелерин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

We need to create comfort in the kindergarten! So that the children will be warm and comfortable there!

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштвруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыру

Бала бакчанын терезесин алмаштыру

бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын жылытуу системасын ондоо

Бала бакчанын ьерезесин алмаштыоуу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчаныг терезесин алмаштыруу керек

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын аянтчасын ондоо

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу жана жылуулук системасын реформалоо,аянтчасын заман талабына шайкеш келтирүү

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Бала бакча терезе алмаштыруу

Бала бакча терезе алмаштыруу

Бала бакча терезе алмаштыруу

Бала бакчанын ойноо аянтчасын ондоо

Бала бакчанын айнегин алмаштыруу

Бала бакчанын терезесин алмаштыруу

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information