ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Сары-Булак айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Ишенбекова А

Мен макулмун мектептин санузелди ремонтоого

Мектептин ашканасын ондоо

Мен макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасы ,санузел

Пиров Нурдин

Мектеп ашканасын ондоо Жана сан узел

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

М

Мен мектептин ашканасын ондоого,сан узел киргизууго макулмун.

Макулмун колдойм

Мен мектептин ашканасын ондоого жана сан узел киргизгенге макулмун

Мен иакулмун

Н

Мен толук макулмун

мектепке ашкана салынсын

Толук колдойм! Мектеп учун эн керек.

Мектептин ашканасын ондоо жана санузел

Мектеп

Мен толугу менен макулмун

Мектепке сан узел ремонт столовая

Мен толук макулмун

Мен толугу менен макулмун. Мектептин сан узелин ондоого.

Е

Мектепке сан узел ремонт столовая

Сыдыкбеков Ыдырыс

Мектеп

Толугу менен макулмун

Мектептин ашканасын ондоо жанасан ущел

Мен макулмун

Мектеп ашканасын оңдоо

Мектеп

Мектеп

Мектеп

Мен макулмун

Мен толук макулмун

Мен толук макулмун

мен макулмун

Мектепке добуш берем

Мектепке санузел керек

Мектептин ашканасын Жана санузелди ондоо

Бриллиантова Сезим

Мен Мектеп Ашканасына макулмун

Мен макулмун.

Мен макулмун

Мен Макулмун

Полностью согласна с ремонтом и установкой сан узла!

Сан узел.

👍

👍

Үметалиев Эрус

Мектептин ашканасын ондоого Жана сан узелге макулмун

Мен мектептин ашканасын ондоого жана сан узел киргизгенге макулмун

Мен макулмун.Мектеп ашканасын оңдоо.

Мен макулмун

Мектеп ашканасы жана санузел

Мектептин ашканасын ондоо

Мектептин ашканасын оңдоого сан.узел киргизүүгө макулмун

Ремонт столовой и санузел мектеп

Мектептин ашканасын оңдоого сан. узел киргизүүгө макулмун

Мен макулмун

Мектептин ашканасын оңдоого сан. узел киргизүүгө макулмун

Тынчтыкбеков абдуалим

Мектептин ашканасы

Мен мектептин ашканасын жана сан узел

Макулмун

Макулмун

Мектептин ашкенесына жана сан узел

Толугу менен макулмун

Мен толугу менен макулмун

Мектеп ашканасы жана сан узел

Мен толук макулмун!!

Мектептин ашканасын, сан.узел ондоо.

Мектепке сан узел жана ашкананы ондоо

Колдойм

Мектеп ашканасын ондоо Жана санузел

Мен макулмун

Макулмун

Мектептин ашканасына Жана сан узел

Мектептин ашкпнасын ондоо

Мектеп ашканасын оңдоо жана сан.узел

Мен макулмун.

Мен макулмун

Мектеп ашканасын, санузелин ондоо керек. Окуучуларга шарт тузуп беруу керек

Мектеп ашканасы мн санузел ондоого добуш берем.

Колдойм

Туура тандоо

Колдойбуз

Туура

Макулмун баарына

Мектеп ашканасын ондо Жана сан узел

Мен макулмун

Мектептин ашканасын ондоо жана сан узел курку зарыл.

Мектеп ашкана

Мектеп ашканасын ондоо

Мектеп ашканасын оңдоо жана сан узель

Мектептин ашканасын оңдоого сан. узел киргизүүгө макулмун! 👍🏻

Мен мектептин ашканасын ондоого, сан узел киргизууго макулмун

Мектеп ашканасын ондоо жана сан узелин ондоо

Мен мектептин ашканасына Жана сан узел не макулмун

Мектеп ашканасына,сан.узелине ремонт керек

Мен макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасын ондоо.

мектеп ашканасы жана санузел

Макул

Мектеп ашканасы жана санузел

Мектеп ашканасы жана санузел

Мен макулмун.Мектептин сан .узелинжасоо

Мектептин ашканасын оңдоо, сан.узел киргизүүго жана жолду ондоого макулмун

Мектеп ашканасына Жана санузелге добуш берем

Мектеп ашканасына Жана санузелге добуш берем

Мектеп ашканасы жана санузел

Кошулам

Мектепке макулмун

Мен макулмун

Мектепке макулмун

Мен мектептен ашканасына Жана сан ущелье макулмун

Мектептин ашканасын ,сан.узел жана балдар ойноочу аянтча.

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектепке санузел жана ашкананын ондо

Мектептин санузелин Жана ашканасын ондоо

Биз да толук кошулабыз мектептин ашканасын,ажатканасын ондоого

Мектептин ашканасын Жана санузелин ондоо

Мектептин санузел Жана ашканасын ондогонго макулмун

Мектептин ашканасынын ремонтуна макулмун .

Мектепке макулмун

Мектепке макулмун

Мектеп ашкана санузелге макулмун

Мектеп санузел Жана ашканасын ондогонго макулмун

Мен колдойм

Мен толук макулмун👍🏻👍🏻👍🏻

Мектеп ашканасын ондоо жана санузел киргизуу

Мектептин ашканасын ондоо жана сан.узел ондоо.

Мектепке макулмун

Мектепке макулмун

Макулмун колдойм

Макулмун Колдойм

Мектеп ашканасын жана сан узел ондоого макулмун

Макулмун Колдойм

Мектеп ашканасын ондоо Жана санузел

Мектептин ремонтуна толук кошулам.

Мен макулмун

Мен макулмун мектептин санузелди ремонтоого

Мектептин ашканасы оңдоого макулмун жана сан узел дагы керек.

Мектепке макулмун

Мектептин ашканасын оңдоого сан. узел киргизүүгө макулмун

Мектептик ашканасын ондоого сан.узелге макулмун

Мектепке ашканага Жана санузел

мектеп ашканасына жана сан .узелге

Мектептин ашканасы жана сан узел

Мектепке сан узел жана ашкананы ондоо

Мектепке сан узел Жана ашкананы ондоо

Ашкананы ондоо жана мектепке сан узел

Мен толугу менен макулмун

Мектеп ашканасына

Мен толугу мен макулмун

Колдойм

Ашкана Жана сан узел

Макулмун💥

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Ремонт столовой и санузел мектеп 🙌🏻

Мен макулмун

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Мен мектептин ашканасына Жана сан узелге макулмун

Мектептин ашканасын сан. узел ондоо

Мен толук макулмун

Мен мектептин сан узелине жана ашканасына макул

Мектепке макулмун

ашкана жана санузел

Мектепке макулмун

Мен макулмун мектептин ашканасын сан.узел ондоо

Мектепке макулмун

Мектепттин ашканасын ондоо доолборуна толук мокулмун.

Мектептинашканасын Жана сан узелин ондоого макулмун.

Айдарканова Мээрим мен макулмун

Мен макулмуг

Макулмун

Мектепке жаны ашкана Сан. узел ондоо👍🏻

Мектеп ашканасы Жана санузел

Толугу менен макулмун,мектепке сан узел керек

Мектеп ашканасы Жана санузел

Мен колдоймун

Мен макулмун мектептин ашканасын оңдоо керек

Мектепке макулмун

Мен тоолук макулмун

Мектепке ремонт

Мектепти колдоймун

Мектепти колдойбуз

Макулмун

Мектеп ашканасы и санузел

Мектепке маакулмун

Мен да макулмун

Мектепти колдоймун

Мектеп агканасы жана саузел

Мен толугу менен макулмун

Мектеп ашканасы жана санузел

Мектеп ашканасы жана санузел

Сураныч балдар мектебин оңдоо, сан узел / туалет ичине киргизип , столовая ачсын ! Жакшы таза условия кылып беришти суранабыз

Мектеп

Мектеп ашканасы жана санузел

Мен макулмун мектеп ашканасына жана санузел

Жакшы долбоор баштап аткан экенсиздер, балдар биздин келечек, жапа тырмак колдоп берели, ишиңер ийгиликтүү болсун!!!

Мен макулмун мектеп ашканасы жана санузел

Мен макулмун

Мектеп ашканасы жана

Мектеп ашкана жана санузел

Мен макулмун

Мен макулмун

Мектепке ашкана жана санузел

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мектептик ашканага жана жана санузелге макулмун

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине добуш берем

Мен мектептин ашканасын ондоого макулмун

Мектепти колдойм

Мектеп ашкана жана санузел

Мектеп ашкана,санузел

Мектеп ашканасына

Мектеп ашканасын оондого жана сан узель

Мен макулмун

Мектеп ашканасы жана санузел

Мектептин ашканасына

Мектеп ашканасын сан узел ондоого макулмун

Адылбеков Арнал

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектеп ашканасын ондоого макулмун.

Мектеп ашканасы жана сан.узел

Ашкана санитардык жактан жакшыртылса абдан жакшы болот эле

Макулмун

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мен макулмун

Колдойбуз

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мен макулмун баарына

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мен толук макулмун

Мен толук макулмун

Колдойбуз

Мен макулмун баарына

Макулмун баарына

Мен макулмун

Мен макулмун мектептин санузелди ремонтоого

Мен макулмун мектептин санузелди ремонтоого

Мектептин ашканасын ондоого макулмун

Мектепке ашкана жана санузел учун макулмун

Мектептин ашканасын ондоого, сан узел киргизууго макулмун

Мен толугу менен макулмун

Мектептин ашканасын ондоого, сан узел киргизууго макулмун

Мен макулмун

Ооба сан узел керек мектепке

Ооба мектепке сан узел керек

ооба мектепке сан узел керек

Мен макулмун

Ооба мектепке сан узел керек

Ооба мектепте сан узел керек

Мен макулмун

Ооба мен макулмун

Мектептин ашканасына жана санузелди ондоого макулмун

Мен макулмун

мен макулмун

Мектептин ичин жылуулоо жана сан узел киргизүү

Мен толугу менен макулмун 👍✅👥🇰🇬🇰🇬

Мектеп ашкана Мен макулмун

Мектептин ашканасын ондоо

Мектеп ашканасы жана санузел оңдоо

Мектептин ашканасын ондоого макулмун

Мектап ашканасын жана санузелды ондоого добуш берем

Майкл имангазиевна

Мектеп ашканасына сан.узел макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасын ондоого макулмун

Мектептин ашканасы Жана Санузел!

Мен макул

Мектеп ашкана сын ондоо Жана сан узелин

Мектеп ашкана жана сан узел

Мектеп ашканасын жана сан.узелин ондоого

Мектептин ашкана Жана сан узел ондош керек

Мектеп ашканасын ондоо

Мектеп ашканасын ондоо жана сан узел

Мексика ашуканасы Жана санузел

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Коллойм мектептин ашкана сан узелин колдоого

Мектеп санузел.ремонт ашкана

ИЗАТ АЙДАРБАЕВ

Мектеп ашканасы Жана санузел

Мектеп ашканасына Жана санузелге добуш берем

Мектептин ашканасы Жана санузел

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Мектепке колдоймун

Ар Бир кочого балдар аянтчасы зарыл

Мектеп окуучуларына ысык тамак уюштуруу учун анкананы ондоо зарыл

Толук макулмун

Мектептин ашканасын оңдоого сан.узелге макулмун

Мектептин ашканасын ,сан.узел ондоо.

Скутер ашканасына Жана сан. Узелге макулмун

мектеп

Мектеп ашканасына

Мектептен ашканасына Жана сан узелге макулмун

Мектеп ашканасын ондоо Жана сан узел

Толук макулмун

Мектеп ашканасын ондоо жана сан узел.

Мен макулмун

Мен макулмун

Толук макулмун

толук макулмун

Мектеп ашканасы

Мен толук макулмун

Мектептин ашканасы ж/а сан.узелге макулмун

Мен макулмун

мектеп ашканасына

Мектеп ашканасы, санузел

Мен толук макулмун.

МЕКТЕП АШКАНАСЫНА

Мектеп ашканасы, санузел

Мен макулмун

Мен макулмун

Мен толук макулмун

Мектептин ашканасына

Мектептин аш канасы

Мен толук макулмун

Мектептин аш канасы

Мен макулмун

Мен макулмун

Мен толук макулмун

Мен толук макулмун

Мектеп ашканасы

Я согласна

Мен макулмун

Мектепке макулмун,сан узел койгой маселе,майда класстар кышкысын кыйналат.

Мен толугу менен макулмун

мектеп ашканасына жана сан. Узелге макулмун

Мен толук макулмун

Мектеп ашканасы ж/а сан. Узел

Мектеп ашканасы Жана санузил

Мектепке ашкана жана саузел учун макулмун

Мен макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасына

Мен мектептин ашканасын ондоого жана сан узел киргизгенге макулмун

мектеп ашканасына

Мектепке ашкана, санузел

Мектептин ашканасына жана санузелге макулмун

Скутер ашканасына

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектептин ашканасын ондоого Жана сан узелге макулмун

Мектеп ашканасы

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектептин ашканасын ондоого жана санузелдин иштешине макулмун

Мектептин ашканасын ондоону жана сан узел киргизүүнү колдойм.

Мен толугу менен макулмун

Мен макулмун

Я тоже согласен за ремонт столовой и установки сан.узла в в сельской школе.

Полностью согласен с ремонтом и установкой сан узла!

За установку сан узла и ремонта столовой!

Я со всем соглашаюсь

Мектепке ашкана, санузел

Мен толугуу менен макулмун

Мен мектептин ашканасын ондоого жана сан узел киргизгенге макулмун

Мен мектептин ашканасын ондоого жана сан узел киргизгенге макулмун

Мен мектептин ашканасын ондоого жана санузел киргизгенге макулмун

Согласен

Мен макулмун мектептин санузелди ремонтоого

Макулмун

Мектеп столовый,санузел

Жаманкулова Рахат макулмун

Мектептин ашканасын ондоо жана санузел

Мектеп столовый,санузел

Мектеп сталовый,санузел

Биздин келечек балдарыбыз учун керекту нерсе.

Мен макулмун

Мектепке сан узелге

Да мендагы колдой школго балдарыбыз учун керек.

Мектеп сан.узел

Мектепке сан узел Ремонт столовой

Мектепке сан узел Ремонт столовой

Мектеп ашкана,санузел

Мектептин ашканасын сан.узел ондоого макулмун

Мектептин ашканасын сан.узел ондоого макулмун

Мектептин ашканасын сан.узел ондоого макулмун

мен макулмун

Мектептин ашканасын сан.узел ондоого макулмун

Мектептин ашканасын сан.узел ондоого макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасы,санузел

Мен толук макулмун

Мектеп ашканасын ондоо

Мектеп ашканасын ондоо

Мектеп ашканасын жана сан. узелдерди жасоо керек

Мектеп ашкана,санузел

Мектептин ашканасын Жана сан узел

Мектеп ашкана Жана санузел

Мектеп ашканасын оңдоо жана сан узел киргизүү

Монолдор айылына ашкана сан узел кылып беруунуздорду суранабыз.

Мектепке санузел керек

Мен макулмун

Мен макулмун

Я

Мектептин ашканасын оңдоо жана сан.узел киргизүү

Мектеп ашкана,санузел

Мен макулмун

Мен макулмун

Мен макулмун

Мектеп ашканасы Жана санузел ондоо

Мен макулмун

Мен толук макулмун

Школа санузел,ремонт сталовой

Мен макулмун

Мектеп ашканасын ондоого макулмун

Мен колдойм

мектеп ашканасын ондоо

Мектеп, ашканасын ондоо жана сан узел

Ремонт школы, ремонт столовой и сан узел школы

Мектеп ашкана колдойм

Мектептеги ашканасын ондоп тузоо жана санузелин ондоо

Мен толку макулмун

Ашкана Жана сан узел

Макулмун

Мен толук макулмун

Мен колдойм

Мектеп ашканасын Жана санузелди ишке ашырыш керек

Мен макулмун

Ашкана жана сан узел

Мектептин ашканасын ондоого санузел киргизуусуно макулмун

Мектептин ашканасын ондоону Жана санузел киргизууну колдойм

Мектеп

Мен мектептин ашкананы ондоого макулмун.

Мен мектептин ашканасын ондоого макулмун.

Мен толук макулмун

Мен макулмун

Мен мукулмун

Мектепти жакшыртуу

Мен макулмун

Мен колдойм

Мен толук колдойм

Мектептин ашканасын , сан узелин ондоого, мен 100% макулмун

Мен макулмун

Мен мектеп ашканасын оңдоо жана сан узелге толук макулмун

Мектептин ашканасын жана сан узелин ондоого макулмун

Толугу менен колдойм !

Мен толугу менен макулмун

Мен толугу менен макулмун

Мен толугу менен макулмун мектептин сан узел,ашканасын ондоого

Мен толук макулмун

Макулбуз

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Мен мектептин ашканасына жана сан узелге макулмун

Мектептин ашканасын а Жана сан узел ондоого добуш берем

Мен Ыдырыс макулмун

Мен Ыдырыс макулмун

Мектептин ашканасын ,сан узел ондоо

Мектеп ашканасын,сан.узел ондоо,ар бир кочого балдар аяннтчасын куруу керек

Мен толугу менен макулмун

Мен толук макулмун

Мектептин ичине сан. узел керек.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information