ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Кызыл-Эмгек айылдын тургундары. Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

ГСВ ременту

Гсв 2 КЫЗАР Кызарт БАЛИНЦА ОНДОГО МУКТАЖ

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Садик учун

Гсв ремонт

ГСВ ремонт

Садикке добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакчага

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча курууга

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча куруу

ГСВ2ремонт

ГСВ ремонтуна добушумду берем

ГСВ 2Добушумду берем ремотко муктаж

Ремонт ГСВ .

ГСВ 2Добушумду берём

ГСВ2 ремонтуна добушумду берем

ГСВ ремонту

ГСВ ремонт

Бала бакча учун

ГСВ ремонт керек

Бала бакчага добуш берем

ГсВ ремонт

ГВС2Кызарт болнитцага ремонт керек.

Бала бакча куру

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Фап куруу

ГСВ ремонттоо

Бала бакча куруу

Эгин жыйноо Техника

Бала бакча куру

Бала бакса куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ ремонту

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Гсв ремонту

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Фар куруу

ГСВ ремонт

Кол өнөрчүлүк

Фап куруу

Бала бакча куруу

ФАП куруу

Бала бакча куруу

ГСБ ремонт

ГВС2 Кызарт больницасын ондоого муктаж

Бала бакча

Бала бакча курууга

Ремонт ГСВ

гсв

[email protected]

Бала бакса куруу

Фап керек

ГСВ ремонт

ГСВ ремон

ГСВ ремонт

ГСВ ремонт

Фап куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Тигуу цехи

Бала бакча куруу

ФАП керек

Бала бакча куруу

Детский сад

Бала бакча куруу

ГСВ2 кызарт больница

Ремонт ГСВ

Фап куру

Бала бакча куруу

Кол онорчулук

Фап куру

Бала бакча куруу

ГСВ ремонт

ГСВ ремонт

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Эгин жыйноочу техника

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала Бакча Куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бакир кызы Айдина

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ ремонту

Гсв 2 кызарт больницасын ондоого добушумду берем

Бала бакча ачуу

Бала бакча

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Фап куруу

ГСВ ремонт

Фап куруу

ГСВ ремонт

ГСВ2 больниыанын ремонтуна

ГСВ2Больницанын ремонтуна

ГСВ ремонт

гсв ремонт

ГСВ ремонт

ГСВ ремонт

ГСВ ремонт

ГСВ ремонту

Бала бакча куруу

ГСВ ремонту.

Бала бакча куруу

Таза сууну сунуштайм

Тигүү цехин куруу

Бала бакча куруу

ГСВ Ремонтоо

Бала бакча куруу

Бала бакча куру

Сүт иштеткен ишканалар ачылса😀

Бала бакча куруу

Бала бакча

Эгин жыйноо учун Техника

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ ремонт

Бала Бакча куруу

2гсв ремонту

ГСВ ремонту

ГСВ2 Кызарт больницасына Добушумду берем ремонтко абдан муктаж

КЫЗАРТ Гсв ремонтуна добуш берем

ГСВ2Ооруканасына добушумду берем

Фар куруу

Бала бакча куруу

ГсВ ремонтуна добуш беребиз

Бала бакса салууу

ГСВ ремонтуу

Бала бакча куруу

ГСВ2 Кызарт болницасын ондогонго добушумду берем

Балв бакча куруу

Бала бакча куруу

Тигүү цех

ГСВ 2 кызарт больницага ондоого добуш берем

ГсВ Ремонтуна добушумду Берем

Гсв 2кызартка ремонтко добушумду берем

Гсв Добушумду берем

ГСВ2 больницасына ремонтго добушумду берем

ГСВ2 кызарт ремонта

Гсв2 кызартка ремонтко добушумду берем

Гсв2 кызарт ооруканасын ондоого добушумду берем

Гс2 больницага ремонтго добушумду берем

Бала бакча

Бала бакча куруу

ГСВ2 Кызарт ремонт

ГСВ ремон баоница

ГСВ2Ремонтуна добушумду берем

ГСВ2кызарт ооруканасын ремонт кылууга добуш берем

Бала бакча куруу

ГСВ 2Добушумду берем

Бала бакча куруу

ГСВ 2добушумду берем

ГСВ 2 ремонту

ГСВ ремонт

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ 2Добушумду берем

ГСВ ремонту

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу үчүн

Бала бакча Куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча

Күмүшай Күмүшай

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу үчүн

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Бала бакчага

ГСВ2 Кызарт больницага добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча

Бала бакча куруу

Бала бакча

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ2 ,Кызарт больницага ондого добуш берем

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча курууга

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча курууга

Бала бакча курулса болмок

Бала бакча курууга

Бала бакча курууга

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча курулсун

Бала бакча

ГСВ 2 ремонту

Бала бакча курулса

Бала бакча курруга

БАЛА БАКЧА КУРУУ

Бала бакча курууга

БАЛА БАКЧАГА

Бала бакча курууга

Бала бакча курууга

ГСВ 2 кызартка ремонт кылууга добуш берем

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча курулсун

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Гсв ремонт

ГСВ Ремонт

Балдарга садик ремонт

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу боюнча

Бала бакча үчүн

Болница ремонтко муктаж

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча курууга

Бала бакча

Бала бакча курууга

Эгин жыйнаган техника

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга добуш берем

Бала бакча курууга

Бала бакча керек

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча үчүн добуш берем

бала бакча үчүн

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча курулсун

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча үчүн добуш берем

Бала бакча үчүн

Бала бакча га добуш берем

Бала бакча керек

Бала бакча керек

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча үчүн добуш

Бала бакчага добуш берем

Бала бакчага муктажбыз

Бала бакча куруу

Бала бакча

Ремонт ГСВ 2

ГСВ2 добушумду берем

ГСВ 2Ремонтко муктаж добушумду берем

Бала бакча куруу үчүн

Садик салынса

ФАП куруу

Садик керек айылга

Бала бакча куруу үчүн

ГСВ ремонт

Садик куруу

Бала бакчага добуш берем

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча куруу үчүн

Гсв 2. Ондоого. Муктаж

ГСВ2 ремонт ондоого муктаж

Гсв 2 ремонтуна муктаж

ГСВ ремонтуна добушумду берем

Гсв 2 ремонтуна муктаж

Бала бакча үчүн добуш

Садик

ГСВ2 Ремонту

Садик салуу үчүн

Бала бакча курууга добуш берем

Садикке добуш берем

Бала бакча керек

Бала бакча курууга

Бала бакча салуу боюнча

Бала бакча курууга

Садик салынса

Бала бакчага добуш

Бала бакчага

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Садикке добуш берем

Бала бакчага куруусуна

Садикке добуш берем

Бала бакча керек

Бала бакча курууга добуш берем

Бала бакча керек

Садикке добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу үчүн

Бала бакчага салынуусуна добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакчага добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Садикке добуш берем

Бала бакча курууга

Бала бакча үчүн

Бала бакча куруу

Бала бакча Курууга добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча салууга добуш берем

Бала бакча салууга

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга

Бала бакча куруу

Садикке добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча керек

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча курууга добуш берем

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

Бала бакча куруу

ГСВ2 больницага добуш берем

Бала бакча

Гсв 2 ремонтуна добуш берем

ГСА2 ремонту

ГСВ емонтун добуш берем

ГСВ2 ремонту

Бала бакча керек да

ГСВ2 ремонтуна добуш беребиз

Гсв 2 кызарт больницасына добушумду берем

ГСВ ремонт

Детский сад

ГСВ2жылуулугу жок

ГСВ2 ремонту

ГСВ 2Ремонтуна муктаж

Гсв2кызарт больницасы ремонтко муктаж

ГСВ2 Кызарт ремонтуна добуш берём Ичи суук

ГСВ2 ремонту на добуш берем

Гсв2кызарт больницасы ремонтко муктаж добуш берем

ГСВ 2 КЫЗАРТ БОЛЬИЦАСЫНА ДОБУШ БЕРЕМ

Бала бакчага

Садик куруу

Бала бакчага

Бала бакчага

ГСВ 2 БОЛЬНИЦАГА ДОБУШУМДУ БЕРЕМ

ГСВ2 ремонту

ГСВ2КЫЗАРТ больницага добуш берем

ГСВ 2 кызарт больницага ондоого добуш берем

Бала бакча курууга добуш берем

Бала бакча курууга

ГСВ2 ,Кызарт больницага добуш берем

ГСВ Ремонтуна добушумду бепрем

ГСВ 2 кызарт больницага ондоого добуш берем

ГСВ2 ремонту

ГСВ2 ремонту

ГСВ2ремонту

ГСВ2 Ремонту

ГСВ2 Ремонту

ГСВ2 ремонту

ГСВ2 кызарт больницага ондогон добуш берем

ГСВ 2 добушумду берем ремонтко отто муктаж

Гсв больница ремонтко мукташ добуш берем

ГСВ2 ремонту

ГСВ2Кызарт больницага ондогон добуш берем

ГСВ2 Кызарт больницага добуш берем

ГСВ2 кызарт больницага добуш берем

ГСВ 2 кызарт больницага ондоого добуш берем

Гсв2ремонт

ГСв2 ремонту

Гсв2ремонт

ГСВ 2 кызарт больницага оңдоого добуш берем

ГСВ2Кызарт болбницага добуш берем

2 ГСВ ремонту

ГСВ2 ремонту

ГСВ2 Ремонту

GSB ремонт

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information