ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

Урматтуу Сайлык айылынын тургундары! Сиздердин талкуулооңуздарга ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү.

Points

Монолова Назира Абдысатаровна

Сутту кайра иштетчу чакан ишкананы колдойм

ФАПтын отоплениесин колдойм

Чакан ишкананы колдойм сутту кайта иштетичу

Сут иштетичу чакан цехти колдойм

Сут иштеткен чакан цехти колдойм

Сутту иштетичу чакан цех колдойм

Сут иштетичу цех

сут иштеткен чакан цех керек

Сут переработка кылган чакан цехти колдойм

Сут иштетичу чакан цех керек

Сут кайра иштетучу цех колдойм

Сут иштетучу цех керек

Сутту кайра иштетичу чакан ишкананы колдойм

сут кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сут иштетичу чакан цех керек

сут кайра иштетичу цех керек

Сут иштетичу чакан цех колдойм

сутту иштетичу чакан цехти колдойм

Сут иштетичу цех керек

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

Сут иштетичу чакан цехти колдойм

Сутту иштетуу

сутту кайра иштетичу чакан цех керек

Сутту кайра иштетуучу цехди колдоймун.

Сут иштетичу чакан цех колдойм

сутту кайра иштетичу цехти колдойм

Сутуу кайра иштетуучу ишкана

сут кайра иштетичу чакан ишкана

сутту кайра иштетичу чакан ишкананы колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цех керек

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цех керек

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цех керек

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сутту кайра иштетуучу ишкананы колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сутту кайра иштетууну колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сут переработка цех ачыш керек

сут багытын колдойм

Сут иштетуучу ишкананы колдойм

сут багытын колдойм

Сутту кайра иштетуучу ишкананы колдойм

Мен да сутту кайра иштетуу ишканасына добушумду берем

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сут иштеткен ишкананы колдойм

Сутту кайра иштеп чыгуучу ишканага добушумду берем

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

цех по переработке молока

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут иштетуучу ишкананы колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сут иштетуу ишканасын колдойм

сутту кайра иштетичу цех керек

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колодойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сутту иштетичу чакан цехти колдойм

Сутту кайра иштетуу ишкананы колдойм

Саламатсызбы группа! Сут переработка кылган чакан цех ачсак жакшы болот эле

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цех керек

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

сутту иштетичу чакан цехти колдойм

сутту иштетичу чакан цехти колдойм

сутту ката иштетичу чакан цехти колдойм

Сүттү кайра иштетүү чакан ишкана куруу

Менин оюмча сутту кайра иштетуучу цех ачылганы биздин айылыбыздын жашоочулары учун кирешелуу дагы пайдалуу дагы болмок.

Сут иштетучу чакан ишкананы колдойм

Сутту кайра иштетуучу цех ачылышын колдоймун.

Сутту кайра иштетуучу чакан иш кананы колдойм

сутту кайра иштетичу чакан цехти колдойм

Сут иштетучуу иш кана

сутту иштетичуу чакан ишкана керек

сутту иштетичу чакан цех

сут иштетичу чакан цехти колдойм

сут иштетичу чакан цех керек

Эльмира. Сутту кайра иштетуу чакан ишканасы созсуз керек. Эл сут менен оокат кылып жатат. Ошондой эле, кошумча уй, кой, ж. б малдарга ветеринардык фап керек, малдын ден соолукун карап, сутту уйларды породасы элге жеткирип, маалымат берип турганга. Кант заводу ачуу керек, Анткени Токмоктогу завод элди кыйнашат, грязность деп, очередь деп. Элди баардык жагынан кыйнашат.

Жумуш ордун тузуу кант чыгаруу завод

сут иштетичу чакан цех керек

сут иштетичу чакан цех колдойм

сут кайра иштетичу чакан цех

сут иштетичу цех керек

сутту кайра иштетичуу чакан ишкана

сутту кайра иштетучу чакан ишкана

Сүттү кайра иштетүүчү цех

сут иштетичу чакан цех

сут иштетичу чакан ишкана

Сутту кайра иштетуучу чакан ишкан👍🙏

сут иштетичу чакан цех

сут иштетичу чакан ишкана

сутту кайра иштетичу чакан ишкана колдойм

сут иштетичу чакан ишкана керек

сут иштетичу чакан ишкана

сут иштеткен чакан ишкана

сут иштетичу чакан ишкана керек

Сүттү кайра иштетүүчү цехти колдойм

сут иштеткен чакан ишкана керек

Сүт иштетүүчү цех

сут иштеткен чакан цех керек

сут иштетичу чакан ишкана

сут иштетичу чакан ишкана

Сутту кайра иштетууну биринчи орунга коюш керек

Сутуу кайра иштетиш керек

Сут кайра иштетуучу чакан иш кана керек

Сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сутту иштетуу керек

Сут цехин колдойм

Сут кайра иштетуучу ишкананы колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Саламатсызбы группа! Сутту кайра иштетууго чакан цехти колдойм.

Саламатсыздарбы группа! Сутту кайра иштетууну колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Саламатсызбы группа! Сут переработка кылган чакан цех ачсак жакшы болот эле

Саламатсызбы! Сут кайра иштуучу цехти колдойм.

Саламатсыздарбы группа сутту кайра иштетуу

Саламатсызбы группа! Сутту кайра иштетуучу цехтин ачылышын уолдойм

Сутту кайра иштетуучу ишкана тузуу.

Сүттү кпйра иштетүүчү чакан ишкананы колдойм

Айылыбызда сутту кайра иштетуучу цех ачып алсак жакшы болмок

Сут цехин кодойм

Сутту кайра иштетуучу цех ачылса болмок

Сутту иштетуучу чакан игуана

Жумуш ордун тузуу

Саламатсызбы! Сут багытын колдойм

Сутту кайра иштетуучу цех ачылсын

Саламатсызбы группа! Сутту кайра иштетуучу чакан цехти колдойм

Сутту кайра иштетуучу чакан цех керек айылга

Монолова Назира Абдысатаровна

Сут кайра иштетуучу чакан ишканага колдойм

Сутту кайра иштетуучу чакан ишкана

Сутту кайра иштетуучу цех ачсак жакшы болмок

Сут кайра иштетуу чакан ишкананы

Сутту кайра иштетууну туура кором

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сутту иштетчу чакан цех жакшы болмок

Сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сут кайра иштетуучу цехти колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Саламатсызбы группа ! Сутту кайра иштетуучу чакан иш кана куруу

Саламатсызбы группа! Сутту кайра иштетуучу чакан цехти колдом.

сут иштетуучу цехти колдойм

сут багытын колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуучу цехти колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сутту кайра иштетуучк чакан ишкананы колдойм

сут кайра иштетуучу цех колдойм

Сутту кайра иштетуучу чакан ишкана

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут кайра иштетууго чакан ишкананы колдой

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

сут кайра иштетуу цехин колдойм

Сут чакан цехти колдомун

Сут кайра иштетуу цехин колдойм

Монолова Назира Абдысатаровна

Сүттү кайра иштетүүчү чакан ишкана

Сүттүү кайра иштетүүчү чакан ишкана

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information