ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Ак-Суу айылынын тургундары! Сиздердин айылда 5 Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмесиин шилтемеси берилди Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.Шилтемеге отунуз. http://rep.aris.kg/VIP3AF/Ranj2/SI/?opid=1302

Points

Асош 4

Асош 4

АСШ 4за нее

Реабилитация внутренних туалетов в СОШ 4

АСШ 4 я за туалет

АСОШ4

АСОШ 1

1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

Суанбердиева кундуз

Даарат кана аябай керек нерсе

Сыдыкбаева. Дамира Баякуновна №1 Ак-Суу мектебинин ички санузели жана брусчаткасын коюуга макулмун.

ШКОЛА 4

СОШ 4

СОШ 1 Ак-Сууский

СОШ 4 необходим внутренний туалет

Ак-Сууйский СОШ 1

Абдыкалыкова Айсулуу

Сан узел Ак-Суйская СОШ 1

Внутриний туалет в Ак-суйской школы √1

Кучкарова Гулумхан Сулеймановна

Ак-Суйская СОШ №1

Ремонт внутреннего таулета, и брусчатка во дворе ак-суйской сош номер 1

№1 школа

№1 школа

№1 школа

1 школа

АСОШ 4

1 школа

АСОШ 4

1-школа

1чи мектепке ички туалетин жасоо

Ак-Суйская СОШ4

№1

АСОШ4 я за 🚽

Ак-Суйская СОШ№1

Туалет курулсун,

№1 Ак-Суу

№1 Ак-Суу

№1 АК Суу

№1 школа

1-школа

1-школа

N1 Ак Суу мектебинде туалет мектеп ичинде жетишсиз жана брусчатка.

СОШ1 внутренние туалеты необходимы

Дженбаева Азия 4школа

Строительство санузла в Ак- Чуйской СОШ №1

СОШ ✓1

Внутренний туалет и брусчатка

№1 мектеп

Асош 4

4- мектеп алга

№1 мектепке

№1 мектептин короосуна брусчатка жана ички дааратканасын калыбына келтирүү

АСОШ 4

Асош #4

✓1 Ак Суу мектебинин ички дааратканасы жана брусчатка

Школа #1

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

№1 Ак-Суу жалпы билим берүү орто мектебинин ички дааратканаларын жана брусчатка төшөөгө макулмун

1 школа

4 школа

№1 АК суу

№1 АК суу

1школа

1-школа

1-школа

№1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

№1 школа

№1 школа

School 4

№1 школа

1 школа

№1 школа

1школа

1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

Ак суу 1

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1школаааааа

№1 Ак суу

№1Ак суу

1школа

Ак-суу СОШ №1

№1 Ак Суу

1 школа

1школа

1 школа

1 школа

№1 ак суу

4 школа

1школа

За 4 школу

№1 Ак-Суу мектебинин ички дааратканасын калыбына келтирүү жана короосуна брусчатка төшөө өтө маанилүү

Сош1

Мы за СОШ#4 , внутренние туалеты там необходимы,

Ак-Суйская СОШ 1

№1 Ак-Суу мектебинин ички туалети

Макулмун

Макулмун

Ак-Суйская СОШ 1

Ак-Суйская СОШ 1

Ак-Суйская СОШ 1

4 Ак-Суу школго ички туалет керек

Мектептердин даарат каналарын оңдо

Ак-Суйская СОШ 1

Маданбеков Нур Джайылович даарат канадарды калыбына келтирүү.

№1 Ак-Суу мектеби

№1 мектепке

Мектептин ажатканасын ондо

АСОШ#4

За 4 школу

СОШ номер 1

Ак-Суйская СОШ №1

Для школы 4 с. Ак-Суу внутренних туалетов

Сош 4

1-мектепке ички туалет

ШОС 4 АРА-КОЛ

ШОС4

За туалеты в 4 школе

За 4 школу

Сош#4

АСОШ 4

АСОШ 4

За 4 школу

АК-Суу 4мектеп

СОШ №4

№1

Ак- Суу ЖББО-4

СОШ 4

За 4 школу

За внутренние телефоны в 4 школе

Ак-Суйская СОШ #4

Ак-Суйская СОШ#4

За внутренние туалеты в 4ой школе

ШОС 4

ШОС 4

Рысбек

Айдаркулов

Нам нужны туалеты в 4 школу

4чу школа

√4 школа

СОШ №1

Кучкарова Назакат Топчубаевна

За СОШ #1 Аксу

√4шола

За туалеты в 4 школе

Сош4

Сош 1

СОш4

Ак Суйская СОШ 1

😍😍😍

Ак-Суйская СОШ №1

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

4 школа

Нам нужны внутренние туалеты асош4

Ак-Суу номер1

#4 Ак-Суу жбб орто мектебинде ички дааратканалар

Туалеты в 4 школу

Сш #1 Ак-Суу

Школа №1

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош4

Сош4

Сош 4

Сош 4

Номер 4школ

СОШ 4

СОШ 4

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

СОШ-№4школа

АСОШ 4

АСОШ 4

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

Сош номер 1

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

№1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 Мектеп

Исманалиевна Илимкан

СОШ №4

1 школа

👍

sosh 4

sosh 4

№1 мектепке

Номер 1 Ак-Суу мектебинин ички дааратканасын калыбына келтируу

sosh 4

Ак-Суйская СОШ N4

Даараткана СШ √4

Ак-Суу сош #4

sosh 4

sosh 4

АК -Суу СОШ 4

sosh 4

sosh 4

АК-СУУ СОШ #4

sosh 4

№1 мектепке ички туалетин жасоо керек

4 - мектепке ички туалетти калыбына келтирүү өтө зарыл. Балдарга кышкысын суук эшикке чыгышат

sosh 4

№4 МЕКТЕП!!!!

№1 мектептеги ички дааратканасын калыбына келтирүү жана короосуна брусчатка төшөө

№1 мектепке

sosh 4

sosh 4

Ак - Суйская СОШ 4

Асош #4

АСОШ#4

АСОШ#4

АСОШ#4

асош#4

асош#4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4👏

АСОШ #4

АСОШ #4

АСош #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

АСОШ #4

АСОШ #4

Асош #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

АСОШ #4

Сош 4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

АСОШ #4

Я за СОШ №1

Сош4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош 4

Сош4

Сош 4

Сош 4

Школа 4

АСОШ #4

СОШ №4

СОШ №4

В ШКОЛУ №4

В ШКОЛУ №4

В ШКОЛУ №4🤝

Сош 4

СОШ 4

СОШ 4

Реабилитация внутренних туалетов в АСОШ 4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

В СОШ №4

За внутренние туалеты в 4 школе

За внутренние туалеты в асош 4

СОШ 4

СОШ №4

4школа

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 3

АСОШ 4

СОШ 4

СОШ4 АРА-КОЛ

4 школа

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ №4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

СОШ4

Ак-Суйская СОШ №1

СОШ1

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суйская СОШ№1

№1 Ак-Суу ЖББОМ

Ак-Суйская СОШ№1

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суу СОШ 1

Ак-Суйская СОШ№1

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ№1

№1

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суйская СОШ№1

СОШ 3

№1

№1 Ак-Суу

№1

Ак-Суу СОШ1

Ак-Суйская СОШ 1

Сош -4

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ 1

Ак-Суйская СОШ 1

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

№1 Ак-Суу

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суйская СОШ 1

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суйская СОШ 1

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

Ак-Суу СОШ №4

АК-СУУ СОШ №4

АК -Суу СОШ №4

АК -Суу СОШ №4

Ак-Суу 1

Ак-Суу1

Ак-Суу 1

Ак-Суу 1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ №1

СОШ 4

АСОШ #4

СОШ 4

Ак-Сууйская школа № 1

Ак сууйская школа №1

Номер 1

Номер 1

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

Сайидвали Рахатбубу Айтгул Нурланбек Фатима

👍сайидвали

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ №4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

АК -Суу 4

СОШ 4

Токтаалиева Умутай Токтаалиевна

СОШ 4

СОШ 4

СОШ №4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

Внутренние туалеты асош4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ К

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

Сош4

СОШ 4

СОШ №4

СОШ 4

Асош 4 самая лучшая

Асош 4

Сош 4

№1

СОШ 4

Сош

Сош4

СОШ 4

СОШ №4

СОШ 4

СОШ 4

Сош4

Сош4

Сош4

Сош4

Сош4

СОШ №4

Сош4

Сош4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 3

АСоШ #4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 3

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ 4

СОШ 3

СОШ 4

Ак-Суйская СОШ#4

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

За 4 школу

№1 Ак-Суу мектебинин ички даартканасын калыбына келтирүү

№1 Ак-Суу мектебинин ички даартканасын калыбына келтирүү

По району самая большая школа . Поэтому надо восстановить санузел и туалет.

Восстановление туалета Ак-Суйской СОШ №1

4

СОШ№1

СОШ №1

Сош4

АСОШ 4

Биздин Ак-Суу 4 Мектеп жакшы!

sosh 4

Школа 4

1 школа

ак-суу сош 4

№4Ак -Суу ж.б.б.о мектебин колдойбуз

1 школа

1 школа

Школа №1

Сш #1 Ак-Суу

Школа 4

1 школа

Школа 4

1 школа

1 школа

1 школа

ак-суу сош #4

СОШ4

СОШ N1 Ак-суу.

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

Кучкаров Сулейман Джайнакович

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

#1 мектепке

№1 мектепке туалет жана короосуна брусчатка төшөө

🤚

sosh 4

За 4 школу

За 4 школу

Школа4

За 4 школу

Сош N1

Ак-Суйская СОШ№1

СОШ №1

Сош №4

1-школа

Ак-Суйская СОШ№1

Школа №1

Сош 4

Башталгыч класстарга ички туалет (Ак-Суу№1) абдан керек. Балдардын жаш курагына абдан ыңгайлуу болот.

АСОШ1

Туалет АСОШ 1

АСОШ #1 нужен туалет

Асош #4

Асош #4

Асош #4

Асош#4

Асош # 4

Асош #4

Асош #4

Асош #4

Сош 4

Сош4

Сош4

Сош4

Сош4

№1 Ак-Суу мектебинин ички туалети жана брусчаткасы

№1 Ак-Суу мектебинин ички дааратканасын калыбына келтирүү

Ремонт внутренних туалетов Ак-Суйской СОШ №1+брусчатка

Ак-Суйская СОШ№1

Школа №1

Школа №1

№1 Ак-Суу мектебинин ички дааратканасын калыбына келтирүү жана брусчатка төшөө!

Бизге Ак-Суу№1 мектебинин ички туалетинин курулушу өтө маанилуу

1 школа

№1

Ак-Суйская СОШ 1

1 школа

АСОШ 1

№1 Ак-Суу мектебинин ички дааратканасын калыбына келтирүү жана брусчатка төшөө

№1 мектептин ички дааратканасын калыбына келтирүү жана короосуна брусчатка төшөө

Реабилитация сан.узлов СОШ АК СУУ #1

Аксуйская Школа СОШ √1

№1 мектепке ички дааратканасын калыбына келтирүү жана брусчатка төшөө

Школа номер 1

Ак-Суйская СОШ √1

Сыдыкбаева. Дамира

Ак-Суйская СОШ№1

АСШ1

Школа №1

№4

#4 Ак-Суу орто мектеби ички даараткана

Школа №1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№1

× №1 Ак-Суу

Ак-Суйская СОШ№1

Ак-Суйская СОШ№4

Асош4 внутренние туалеты

Ак-Суйская СОШ №1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Школа №1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Сууйская сош 1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ №1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Школа №1

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

1 школа

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

Ак-Суйская СОШ№4

1 школа

Ак-Суйская СОШ№4

АСШ1

№1 Ак-Суу

Школа №1

Ак-Суйская СОШ №1

4 школа

4 школа

№1 Ак-Суйская СОШ😺

N1Ак-Суу мектебинде брусчатка жана даараткана жетишсиз.

№1 АК Суу

№1 Ак-Суу

№1 Ак-Суу

№1 Ак-Суу

№1 Ак-Суу

Ак-Суйская СОШ 1

1-школа

Ак-Суу 1

Сан узел в Ак-Сууйской СОШ 1 в плачевном состоянии!

1 школа

№1 ак суу

1 школа

Рамазан касымов

№1 школа

1 школа

1-школа

1 школа

1 школа

№1 школа

1 школа

№1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

№1 AkSuu

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

№1 school

№1 школа

1 школа

Ак суу

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 ак суу

1 школа

Ак суу №1

1 школа

1 школа

1 школа

№1 Ак суу

1 школа

1аксуу

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1школы

1 школа

1 школа

№1 школа

№1

№1 школа

№1 школа

Ак суу 1 школа

4 сош

СОШ№4

Ак-суу СОШ №1

4- мектепке добуш беребиз

Ак-Суу СОШ номер 1

Бейшенкулова З.Д

Ак-Суйская СОШ 1

Ак Суйская СОШ N1

Ак Суу N1 мектеби

АСОШ 4

Асош 4

АСОШ #4

Асош 4

Асош 4

Казыбаева .Назгуль

АСОШ 4

Нам нужны внутренние туалеты в 4 школу

Ак Суйская СОШ №4

Асош 4

Ак-Суйская СОШ √1

Асош 4

Мирлан

за 4 школу

Ак-Сууйская СОШ №1

4 школа

За 4 школу

СОШ 4

СОШ 4🔥

СОШ 4

4 школа

4 школа

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

1 школа ремонт туалета

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

1 школа😍

СОШ № 4

СОШ №4

СОШ 4

СОШ №4

СОШ № 4

СОШ №1

СОШ №1

1 школа

1 школа

СОШ №4

СОШ №4

СОШ №4

Ак-Суйская СОШ№1

1 школа

СОШ №4

4 школа

СОШ №4

Я за Ак-Суу СОШ 1, за внутренний туалет

№1 мектепке брусчатка

1-школа

1 школа

1 школа

1 школа

СОШ№1

Ак-Суйская СОШ№1

№1 мектеп

Наши дети бегают далеко в туалет на улицу, когда тепло, это понятно, а вот зимой, ао перввх холодно, во вторых неудобно и т.д. Я за внутренние туалеты в АСОШ #4

СОШ 1

За ремонт Ак-Суйской СОШ №1

Я за ремонт туалета, в Ак-Суйской СОШ 1

Я за ремонт туалета в Ак-Суйской СОШ 1

Я за ремонт туалета в Ак-Суйской СОШ 1

№1 мектептин короосуна брусчатка төшөө

Ак-Суу №1 орто мектебинин ички туалет, брусчатка

СОШ 1

Строительство внутренних сан.узлов в АСОШ №1

Хотелось бы выразить огромную благодарность проекту АРИС за возможность в улучшении облика села! 👏👏👏

СОШ 1

Внутренние туалеты АСОШ #4

АСШ1

Согласна на сан.узел

АСОШ #4

НУЖНЫ ВНУТРЕННИЕ ТУАЛЕТЫ АСОШ #4

АСРШ 4

АСРШ 4

Школа 4

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Школа №1

СОШ 1 внутренние туалеты

За внутренние туалеты асош4 мебель

№1 Ак-суу ЖББ орто мектебинин туалетин курууга мен макулмун

В Ак-Суйской школе /1 проблемы решить необходимо.

№1 Ак-Суу жалпы билим берүү орто мектебинин ички дааратканаларын жана брусчатка төшөөгө макулмун

Аксуйская СОШ 1

1 школа

Школа №1

Школа №1

В Ак-Суйской СОШ/1 очень нужно отремонтировать сан. узел и положить брусчатку во дворе школы.

Ak-Suu Secondary School No.1

#1Ак-Суу ЖББорто мектебиндеги, окуучулардын коопсуздугу үчүн мектептин ички дааратканасы жана эшиктин астына брусчатка төшөлүүсү үчүн добуш беремин.

Школа №1

Аксуйская СОШ #1 (реабилитация внут.туалетов)

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Школа №1

Район боюнча эң чоң мектеп, балдардын саны 2 миңге жетти .4 - мектепке туалет керектүү . Ошондуктан колдоп койгула.

Школа №1

Внутренние туалеты школ

N1Ак-Суу мектебинде дарааткана жетишсиз

СОШ1 в школе не хватает внутреннего туалета и брусчатки.

Абдан керек

Пожалуйста сделайте туалеты и брусчатки, нам это необходимо.

№1 школа

1-школа

1-школа

1-школа

1-школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 школа

№1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

Ммлддеа

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

№1 Ak Suu

1 школа

1 школа

1 школа

№1 school

1 школа

1 школа

1 школа

1 школа

1школа

1 школа

More points (31)

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information