ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Тош-Булак айылынын тургундары, Сиздин айылда 5 Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыздар, пикириңизди билдириңиз. http://rep.aris.kg/VIP3AF/Ranj2/SI/?opid=2428

Points

Авлия Динара

Садике ремонт керек

Садике ремонт керек

Шамканов Элзар

Алапаева Нурзада Айдарбековна

Джумаева Фаризат

Садикти колдойм

Садикке

Мен колдойм садикти

Садике ремонт керек

Кенжекулова Дамирахан

Согласен нужен ремонт

Садике ремонт ко макулмун

Балабакчаны оңдоп түзөө иштерин колдоо керек

Балабакчага добуш берем

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчаны ремонту

Бала бакчпнын реионтуна макулиун

Садик ремонттуна макулмун.

Балабакчага добуш берем

Бала бакчабызды ремонт кылганга макулмун.

Бала бакча ремонт

Будем

Садиктин ремонтуна макулмун.

Садик ондолсун

Садик ремонт макулбуз

Садике макулбуз ремонт

Садиктин реионтуна каршы эиесмин

Бала бакчаны ремонт кылганга макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садик ремонт макул

Доктурбек кызы Жайнагуль

Садиктин ремонтуеа макулмун

Саяков Адыл Казакбаевич

Ремонт садика

Садиктин ремонтуна макулмуг

Садиктин ремонт иштерине макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Садик ремонко макул

Ремонт бала бакча

Ремонт баль бакча макулмун

Садикти ремонт кылыш керек. Мен колдойм

Садикке ремонт керек, макулбуз

Садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун Маликтин ремонтуна

Бала бакланы колдойм

Садик ремонтко макулмун

Садикте ремонт болсун

Садиктин ремонту на иакулиун

Байзулдаева Зарылкан.

Байзулдаева Зарлыкан

Мен бала бакчаны тандайм

Садик ремонтко макулмун

Садик ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун 😊

Бала-бакчанын ремонтуна макулмун😉

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садике ремонтко макулмун

Мнение ой пикирм бала бакчаны ремонттоо

Бала бакчага ремонт керек

Алдыга жол Албетте бала бакчадан башталат ,биз макулбуз бала бакчаны оңдоп түзөө иштерине👏

Балабакчаны ремонтко беруу менин ой пикирим

Бала бакчаны ремонтко беруу менин ойпикирим

Менин ой пикирм бала бакчаны ремонттоо

Бала бакчаны ремонттоо

Бала бакчаны ремонттоо

Менин оюм бала-бакча оңдоо туура болот

Бала бакчага ремонт керек

Садике ремонт керек созсуз

Балабакчаны ремонтоо

Балабакчаны ремонтоо

Бала-бакча оңдоону колдойм

Садикти ремонтоо

Бала бакчаны ондоого макулмун

Бала бакчаны ондоо каршы эмесмин

Бала бакчанын ремонтун колдойм😊

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонт ишине макулмун.

Бала бакчанын ондоо ишине макулмун

Садике ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонт иштерин жургузууго макулмун

Балабакчаны ремонтко макулмун

Балабакчаны ремонтко макулмун

Менин пикирим балабакчаны ремонтко макулмун

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчаны ремонттого макулмун

Бала бакчаны колдойм

Бала бакчанын ичине ондоо тузоо иштери жургузулуш керек . Эшиктерди которуу, полдорду которуу, сан узелдерди алмаштыруу.

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчага ремонт керек

Садикти ремонттоо

Балабакчаны ремонтко макулмун

Балабакчаны ремонтко макулмун

Бала бакчаны оңдоп түзөөгө макулмун

Мен бала бакчаны оңдоп түзөөгө добушумду берем

Бала бакчаны оңдоп түзөөгө макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Ремонтко макулмун балабакчанын

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садике ремонтко макулмун

Балабакчаны колдойм. Ремонтко макулмун

Мен колдойм балабакчаны ремонтко берууго

Макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчага ремонт керек

Балабакчаны ремонтко берууго макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчаны колдойм ремонтко берууго

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен колдойм садикти. Ремонт болушу керек.

Садик ремонт болушуна макулмун

Мен макулмун балабакчаны ремонтко берууго

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтун колдойм

Садик ремотко макулмун

Садикти ремонт болушуна макулмун

Бала бакчанын ремонтун колдойм

Садик ремонтко макулмун

Мен макулмун балабакчаны ремонт кылууга

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчаны ремонтуна макулмун

Балабакчаны колдойм

Бала бакчанын ремонтун колдойм

Макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчанын ремонтун колдойм

Макулмун садиктин ремонт болушуна

Макулмун ремонт болушуна садиктин

Садике ремонт болушуна макулмун

Ремонт детского сада в селе Төш Булак

Бала бакчага ремонтко макулмун

Макулмун ремонт садике

Садиктин ремонтуна макулмун

Албетте балдарыбыздын жакшы шартта тарбияланышы учун бала бакчага ремонт ишштери созсуз керек

Садиктин ремонтун колдойм

Мен колдоймун, ремонт жазалса бала-бакча далай жыл дагы иштейт, биздин келечек учун абдан керек!

Бала бакча ондолсун

Макулмун. Садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтуна добушумду берем

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Макулмун садиктин ремонтуна

Менин ой пикирим балабакчаны ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчаны колдойм. Ремонтко макулмун

Ушумбанва Динара

Мен макулмун балабакчаны ремонтко берууго

Садике ремонтко макулмун

Русланбек уулу Нургазы

Сдике ремонтко макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчаны ремонтуна колдойм

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садик ремонт макулмун

Бектуров Эмиль

Балабакчаны колдойм. Макулмун

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Макулмун садиктин ремонтуна

Балабакчанын ремонтуна макулмун

Макулмун ремонт болушуна садиктин

Макулмун садикти ремонтко берууго

Кенжебек Дегенбаев атындагы бала бакча ремонт откорулсун.

Балабакчаны ремонт болушуна макулмун

Балабакчаны ремонтко берууго макулмун

Мен деке ойум балабакчаны ремонтоо

Садикти колдойм

Садикти колдойм

Менин пикирим балабакчаны ремонтоо

Садикти колдойм

Макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчанын ремонтуна макулмын

Макулмун садиктин ремонтуна

Макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садик ин ремонтуна макулмун

Мен бала бакчада

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Балабакчанын ондоп туздоо ишине макулмун

Мен макулмун бала бакчаны ондоп туздоо иштерине, Айдай

Бала бакчага ремонт кылуу

Бала бакчанын ремонтуна жумшалсын макулбуз

Макулмун балабакчаны ремонтуна

Бала бакча ремонт болушуна тилектешмин

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садикке ремонт керек

Садике ремонтко макулмун

макулбуз

Бала бакчага ремонт керек

Бала бакчага ремонт керек

Макулбуз бала бакчанын ремонтуна

Бала-бакчанын ремонтуна макулбуз

Биз бала бакчанын ремонтуна макулбуз

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Салик ремонтко макулмун

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Я согласна с ремонтом детского садика

Макулмун садиктин ремонтуна

Балабакчаны колдойм. Ремонт болушуна

Ремонтко макулбуз

Макулмун ремонт болушуна садике

Бала бакчага ремонт созсуз керек

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтун колдойм

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун. Садике

Бала бакчанын ремонт кылышына макулмун

Садикти ремонтко макулмун

Бала акчага макулмун

Ремонтго макулмун

Мен добушумду садиктин ремонтуна берем

Бала бакчанын Жана мектептин сырткы туалетин ремонт курулуш иштери керек мен колдойм макулмун

Садике ремонтко макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчага ремонт ишиңе макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Омуркулова эркайым

Ремонко макулмун

Садике ремонтуна макулбуз

бала бакчага ремонтго макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Ремонтко макулбуз

Садиктин ремонт керек, ремонт кылып бергиле 👍👍👍

Мадиктин ремонту на макулмун

Садик ремонтуна макулмун

КСадикке макулбуз

Садиктин ремонтуна макулбуз

Садиктин ремонтуна макулбуз

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулбуз

Садиктин ремонту на Арис проект аркылуу макулмуг

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакча ремонтуна макулмун.

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакча ондоп туузого муктаж

Балдарыбыздын жылуу жумшак тарбия алышы учун макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен садикти ремонту на макулмун

Мен макулмун

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтун колдойм

Садике ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонт иштерине макулмун

Садике ремонт

Балабаеча ремонтко макулмун

Бала бакчага ремонт керек

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун бала бакчаны оңдоп түзөөгө.

Мен бала бакчанын ремонткна макулмун

Балабакчага ремонтко макул.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бачанын ремонтуна макулбуз

Садиктин ремонту на макулбуз

Маликтин ремонтуна макулбуз

Балабакчага добуш берем

Садике ремонт болушуна макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонттон өткөрүүгө макулмун

Садикти ремонтко берууго маеулмун

Мен бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчага ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садике ремонт болушуна макулмун

Банин

Садиктин ремонтуна макулмун

😍

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Бала бакча ички жана тышкы капиталдык ремонттон отушу зарыл

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макумун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Айнура

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Садик ремонттолсун

Садике берем добушумду

Садик ремонт макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садике ремонту макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Спдиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчага ремонт болушуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун садиктин ремонтуна

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Мен макулмун садик ремонт болуга

Ремонтко макулбуз

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчаны ремонт кылууга макулмун

Садике ремонтко макулмун

Садиктин ремонту на макулмун

Бала бакчанын ремонтуна иакулмкн

Малика макулмун

Макулмун садике

Макулмун ремонтко

Садик ремонттолсун

мен макулмун садике

Балабакчага добуш берем

Бала баканын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Балабакчаны ондоого макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун!

Ремонтко макулмун

Садиктин ремонту макулмун

Садике макулмун

Садике ремонт кылынышы керек. Мен колдойм

Мен макулмун садикти ремонт кылууга

Садиктин ремонтуна макулмун

Садике ремонтко макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын оеионтуна иакулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

ремонтко макулмун

Бала бакчанын ремонтуна каршы эмесмин

Садиктин ремонтуна макулбуз

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Балабакчаны ремонттого мен макулмун

Балабакчаны ремонттого мен макулмун

Балабакчаны ремонттоого мен макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтун колдойм

Бала бакчага ремонт албетте керек

Садтк ремонт болсун

Мен Маликтин ремонтуна макулдугумду берем

Бала баксанын реионтуна макулмун

Согласна на ремонт садика так как он со дня строительства капитального садика не осуществлялся желаю позитива чтобы все выделенные деньги пошли по назначению во благо детям нашего села,

Бала бакчаны ремонтко бериш керек

Садиктин ремонтун колдойм

Ремотко макулбуз Садике

Мнн садик и колдой

Садиктин ремонттуна макулбуз.

За ремонт детсада

Мен садике ремонт макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин Ремонтуна макулбуз

Садикке макулбуз

Мен макулмун садике

Мен макулиун садиктин ремонтуна

Негизи Малик ремонт болуш керек болчу

Мен макулмун

Мен макулмун садике

Садиктин ремонтуга макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садик ремонттуна макулмун.

Садик ремонттуна макулмун.

Садиктин ремонттуна макулмун.

Садиктин ремонттуна макулмун.

Садиктин ремонттуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна. Макулмун

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Мен бала бпкчанын ремонту на макулиур

Садиктин реионтуна иакулмун

Мен садиктин ремонтная макулмун

Мен Тош Булак айылын бала бакчасынын ремонтуна макулмун.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Балабакчанын ремонтуна макулмун.

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчага ремонт иштери керек.Мектептин сырткы туалетин курулуш керек.Мен макулмун .

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчаны жазалсын жакшы болот эле

Бала бакчаны жазалсын жакшы болот эле

Бала бакчаны жазалсын жакшы болот эле

Бала бакчаны жазалсын жакшы болот эле

Садиктин ремонттолушуна мен макулмун

Ремонт бала бакча макулмун

Мен макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Ремонтко макулбуз

Мен Маликтин ремонтуна иакулмун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Мен Маликтин ремонтуна иакулмун

Саликтин ремонту на макулмун.

Бала бакчанян ремонтуна макулатуры ун

Мен макулмун садиктин ремонтуна

Бала бакчаны колдойм

Садиктин реионтуна макулмун

Садике ремогтко макулмун

Садик ремонтко макулмун

Мен макулмун

Макулмун садике

Мен садиктин ремонттуна макулмун

Мен садиктин ремонтуна макулмун

Макулиун ремонтко

Мен макулмун Бала бакчанын ремонтуна.

Садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун ремонтко садиктин

Садикти ремонт кылууга макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садике макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садик ремлнтко макулмун

Макулмун садике

Садиктин ремонтуна иакулмун

Садике ремонтко макулбуз

Садикти ремонтко откорсок жакшы

САДИКТИН РЕМОНТУНА МАКУЛМУН

садике ремонт макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанвн ремонтуна иакулмун

Садике Ремонтко макулбуз

Бала бакчанвн ремонтуна иакулиун

Садик ремонтко макулмун

Макулмун

Бала бакчаны ремонттоого макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен садиктин оңдолушуна макулмун

Садике макулмун

Макулмун салике

Садиктин ремонтуна макулмун

Бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун!!!

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Бала бакчанын ремонтуна макулмун.

Мен бала бакчанын ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Макулмун садике

Мен садик тнреилн Уна каршы эие мтн

Балабакчаны ремонтуна макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун

Садиктин ремонтуна макулмун

Мен макулмун

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information